Bạn có 0 sản phẩm trong giỏ hàng

GIÁ TIỀN HỢP LÝ

Mua Phim 1 Lần, Bảo Hành Trọn Đời

BẤT CHẤP ĐỊA LÝ

Dễ Dàng Mua Phim Dù Bạn Ở Đâu

HỖ TRỢ THÀNH Ý

Cố Gắng Giải Đáp - Cố Gắng Đáp Ứng

Trầm Vụn Hương Phai

0 reviews / Write a review

Phim Trung Quốc : Trầm Vụn Hương Phai

Tên khác : Trầm Hương Như Tiết / Trầm Hương Như Tẫn, Trầm Hương Trùng Hoa / Trầm Hương Trọng Nghĩa

Tên tiếng Anh : Immortal Samsara / Agarwood Like Crumbs 2022 沉香如屑

Diễn viên chính : Dương Tử, Thành Nghị, Trương Duệ, Mạnh Tử Nghĩa, Chu Vịnh Đằng, Dương Hật Tử, Hầu Mộng Dao, Phó Phương Tuấn, Lương Tịnh Nhàn, Triệu Văn Hạo, Lâm Nguyên, Chung Kỳ, Trương Thiên Dương, Lưu Manh Manh, Tôn Trạch Nguyên, Từ Khải Ninh, Lý Hân Trạch, Hàn Thừa Vũ, Trương Chỉ Khê, Hà Trung Hoa, ...

Chọn dạng phim*
Audio - Ngôn ngữ*
Thời gian dự kiến nhận phim*
Chọn mua thêm*

$38.00

Số lượng: 

Phim bộ Trung Quốc : Trầm Vụn Hương Phai

  • Tên khác : Trầm Hương Như Tẫn, Trầm Hương Trùng Hoa / Trầm Hương Trọng Nghĩa
  • Tên tiếng Anh : Immortal Samsara / Agarwood Like Crumbs 2022 沉香如屑
  • Năm : 2022
  • Độ dài : 59 tập + Phiên ngoại / Ngoại truyện (Vietsub hoặc Thuyết Minh)
  • Định dạng : HD 1080P / 4K
  • Ngôn Ngữ : 2 track audio Lồng Tiếng và tiếng Hoa / Vietsub - Phụ đề Việt

Diễn viên chính : Dương Tử, Thành Nghị, Trương Duệ, Mạnh Tử Nghĩa, Chu Vịnh Đằng, Dương Hật Tử, Hầu Mộng Dao, Phó Phương Tuấn, Lương Tịnh Nhàn, Triệu Văn Hạo, Lâm Nguyên, Chung Kỳ, Trương Thiên Dương, Lưu Manh Manh, Tôn Trạch Nguyên, Từ Khải Ninh, Lý Hân Trạch... 

Liên lạc và hỗ trợ: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Hỗ Trợ