Bạn có 0 sản phẩm trong giỏ hàng

GIÁ TIỀN HỢP LÝ

Mua Phim 1 Lần, Bảo Hành Trọn Đời

BẤT CHẤP ĐỊA LÝ

Dễ Dàng Mua Phim Dù Bạn Ở Đâu

HỖ TRỢ THÀNH Ý

Cố Gắng Giải Đáp - Cố Gắng Đáp Ứng

Quân Sư Liên Minh 2

0 reviews / Write a review

Phim Trung Quốc : Quân Sư Liên Minh 2

Tên khác : Đại Tướng Quân Tư Mã Ý

Tên tiếng Anh : Growling Tiger Roaring Dragon 2017 虎啸龙吟

Diễn viên chính : Ngô Tú Ba, Lưu Đào, Vương Lạc Dũng, Trương Quân Ninh, Lý Thần, Đường Nghệ Hân, Lưu Hoan, Vương Đông, Tiêu Thuận Nghiêu, Đàn Kiện Thứ, Lục Tư Vũ, Đỗ Dịch Hoành, Trương Thiên Dương, Diêm Mân Tuyên, Đinh Hải Phong...

Chọn dạng phim*
Audio - Ngôn ngữ*
Thời gian dự kiến nhận phim*

$30.00

Số lượng: 

Phim bộ Trung Quốc : Quân Sư Liên Minh 2

  • Tên khác : Đại Tướng Quân Tư Mã Ý
  • Tên tiếng Anh : Growling Tiger Roaring Dragon 2017 虎啸龙吟
  • Năm : 2017
  • Độ dài : 44 tập
  • Định dạng : HD 1080P / 4K
  • Ngôn Ngữ : 2 track audio Lồng Tiếng và tiếng Hoa

Diễn viên chính : Ngô Tú Ba, Lưu Đào, Vương Lạc Dũng, Trương Quân Ninh, Lý Thần, Đường Nghệ Hân, Lưu Hoan, Vương Đông, Tiêu Thuận Nghiêu, Đàn Kiện Thứ, Lục Tư Vũ, Đỗ Dịch Hoành, Trương Thiên Dương, Diêm Mân Tuyên, Đinh Hải Phong...