Bạn có 0 sản phẩm trong giỏ hàng

GIÁ TIỀN HỢP LÝ

Mua Phim 1 Lần, Bảo Hành Trọn Đời

BẤT CHẤP ĐỊA LÝ

Dễ Dàng Mua Phim Dù Bạn Ở Đâu

HỖ TRỢ THÀNH Ý

Cố Gắng Giải Đáp - Cố Gắng Đáp Ứng

Phục Quốc Phụ Tình

0 reviews / Write a review

Phim Trung Quốc : Phục Quốc Phụ Tình

Tên khác : Nằm Gai Nếm Mật, Việt Vương Câu Tiễn

Tên tiếng Anh : The Great Revival 2007 卧薪尝胆

Diễn viên chính : Trần Đạo Minh, Hồ Quân, Tả Tiểu Thanh, An Dĩ Hiên, Giả Nhất Bình, Vương Băng...

Chọn dạng phim*
Audio - Ngôn ngữ*
Thời gian dự kiến nhận phim*

$28.00

Số lượng: 

Phim bộ Trung Quốc : Phục Quốc Phụ Tình

  • Tên khác : Nằm Gai Nếm Mật, Việt Vương Câu Tiễn
  • Tên tiếng Anh : The Great Revival 卧薪尝胆
  • Năm : 2007
  • Độ dài : 41 tập
  • Định dạng : 8 DVD9 Retail hoặc MKV - 720p / 1080p
  • Ngôn Ngữ : 2 track audio Lồng Tiếng và tiếng Phổ Thông

Diễn viên chính : Trần Đạo Minh, Hồ Quân, Tả Tiểu Thanh, An Dĩ Hiên, Giả Nhất Bình, Vương Băng...

Liên lạc và hỗ trợ: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.