Bạn có 0 sản phẩm trong giỏ hàng

GIÁ TIỀN HỢP LÝ

Mua Phim 1 Lần, Bảo Hành Trọn Đời

BẤT CHẤP ĐỊA LÝ

Dễ Dàng Mua Phim Dù Bạn Ở Đâu

HỖ TRỢ THÀNH Ý

Cố Gắng Giải Đáp - Cố Gắng Đáp Ứng

Mãn Hán Tiệc

0 reviews / Write a review

Phim Trung Quốc : Mãn Hán Tiệc

Tên khác : Bữa Tiệc Mãn Hán / Mãn Hán Toàn Tịch

Tên tiếng Anh : The Perfect Banquet 2004 满汉全席

Diễn viên chính : Từ Tranh, Trương Đình, Trương Thiết Lâm, Uông Nguyên, Ngưu Thanh Phong, Phó Tử Thuần, Mộ Thanh, Lưu Hy Viên, Trần Kế Minh...

Chọn dạng phim*
Audio - Ngôn ngữ*
Thời gian dự kiến nhận phim*

$50.00

Số lượng: 

Phim bộ Trung Quốc : Mãn Hán Tiệc

  • Tên khác : Bữa Tiệc Mãn Hán / Mãn Hán Toàn Tịch
  • Tên tiếng Anh : The Perfect Banquet 满汉全席
  • Năm : 2004
  • Độ dài : 30 tập
  • Định dạng : 15 DVD9 Retail / MKV - HD 720P / 1080P
  • Ngôn Ngữ : 2 track audio Lồng Tiếng và tiếng Hoa

Diễn viên chính : Từ Tranh, Trương Đình, Trương Thiết Lâm, Uông Nguyên, Ngưu Thanh Phong, Phó Tử Thuần, Mộ Thanh, Lưu Hy Viên, Trần Kế Minh... 

Liên lạc và hỗ trợ: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.