Bạn có 0 sản phẩm trong giỏ hàng

GIÁ TIỀN HỢP LÝ

Mua Phim 1 Lần, Bảo Hành Trọn Đời

BẤT CHẤP ĐỊA LÝ

Dễ Dàng Mua Phim Dù Bạn Ở Đâu

HỖ TRỢ THÀNH Ý

Cố Gắng Giải Đáp - Cố Gắng Đáp Ứng

Đông Chu Liệt Quốc

0 reviews / Write a review

Phim Trung Quốc : Đông Chu Liệt Quốc

Tên khác : Đông Châu Liệt Quốc Xuân Thu và Chiến Quốc / Đông Chu Liệt Quốc / Dong Chau Liet Quoc / Dong Chu Liet Quoc

Tên tiếng Anh : Eastern Zhou, Spring and Autumn Period 1996 东周列国 春秋篇 战国篇

Diễn viên chính : Bào Đại Chí, Đường Quốc Cường, Diêm Hoài Lễ, Dương Lập Tân, Vương Hội Xuân, Phàn Chí Khởi, Tào Bồi Xương, Dương Đồng Thư, Chu Na, Quách Liên Văn, Ôn Hải Đào, Ôn Hải Ba, Cao Lan Thôn, Tưởng Uy, Lý Hồng Đào, Đỗ Chí Quốc, Hứa Chánh Đình, Hình Mân Sơn...

Chọn dạng phim*
Audio - Ngôn ngữ*
Thời gian dự kiến nhận phim*

$86.00

Số lượng: 

Phim bộ Trung Quốc : Đông Chu Liệt Quốc

  • Tên khác : Đông Châu Liệt Quốc Xuân Thu và Chiến Quốc
  • Tên tiếng Anh : Eastern Zhou, Spring and Autumn Period 1996 东周列国 春秋篇 战国篇
  • Năm : 1996
  • Độ dài : 62 tập
  • Định dạng : HD 1080P / 4K
  • Ngôn Ngữ : 2 track audio Lồng Tiếng và tiếng Hoa

Diễn viên chính : Bào Đại Chí, Đường Quốc Cường, Diêm Hoài Lễ, Dương Lập Tân, Vương Hội Xuân, Phàn Chí Khởi, Tào Bồi Xương, Dương Đồng Thư, Chu Na, Quách Liên Văn, Ôn Hải Đào, Ôn Hải Ba, Cao Lan Thôn, Tưởng Uy, Lý Hồng Đào, Đỗ Chí Quốc, Hứa Chánh Đình, Hình Mân Sơn...

Liên lạc và hỗ trợ: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.