Bạn có 0 sản phẩm trong giỏ hàng

GIÁ TIỀN HỢP LÝ

Mua Phim 1 Lần, Bảo Hành Trọn Đời

BẤT CHẤP ĐỊA LÝ

Dễ Dàng Mua Phim Dù Bạn Ở Đâu

HỖ TRỢ THÀNH Ý

Cố Gắng Giải Đáp - Cố Gắng Đáp Ứng

Cung Thân Vương

0 reviews / Write a review

Phim Trung Quốc : Cung Thân Vương

Tên khác : Một Đời Làm Nô

Tên tiếng Anh : Sigh Of His Highness 2004 一生为奴 / 恭亲王传奇

Diễn viên chính : Viên Lập, Trần Bảo Quốc, Vương Diễm, Vương Cương, Vương Hội Xuân, Tần Diễm, Đỗ Chí Quốc, Đới Xuân Vinh, Phùng Thiệu Phong, Đồ Lê Mạn, Tống Giai...

Chọn dạng phim*
Audio - Ngôn ngữ*
Thời gian dự kiến nhận phim*

$42.00

Số lượng: 

Phim bộ Trung Quốc : Cung Thân Vương

  • Tên khác : Một Đời Làm Nô
  • Tên tiếng Anh : Sigh Of His Highness 一生为奴 / 恭亲王传奇
  • Năm : 2004
  • Độ dài : 42 tập
  • Định dạng : 14 DVD5 Retail hoặc MKV 720P / 1080P
  • Ngôn Ngữ : 2 track audio Lồng Tiếng và tiếng Phổ Thông

Diễn viên chính : Viên Lập, Trần Bảo Quốc, Vương Diễm, Vương Cương, Vương Hội Xuân, Tần Diễm, Đỗ Chí Quốc, Đới Xuân Vinh, Phùng Thiệu Phong, Đồ Lê Mạn, Tống Giai... 

Webseite www.webdesigner-profi.de
Liên lạc và hỗ trợ: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.