Bạn có 0 sản phẩm trong giỏ hàng

GIÁ TIỀN HỢP LÝ

Mua Phim 1 Lần, Bảo Hành Trọn Đời

BẤT CHẤP ĐỊA LÝ

Dễ Dàng Mua Phim Dù Bạn Ở Đâu

HỖ TRỢ THÀNH Ý

Cố Gắng Giải Đáp - Cố Gắng Đáp Ứng

Bảo Liên Đăng Tiền Truyện

0 reviews / Write a review

Phim thần thoại Trung Quốc : Bảo Liên Đăng Tiền Truyện / Tan Bao Lien Dang

Tên tiếng Anh : Lotus Lantern Prequel 2009 宝莲灯前传

Diễn viên chính : Tiêu Ân Tuấn, Lưu Đào, Châu Dương, Lưu Hiểu Khánh, Lâm Tương Bình, Lưu Viên Viên, Lưu Quán Tường, Lý Hân Nhữ, Quách Trân Nghê, Tào Tuấn...

Chọn dạng phim*
Audio - Ngôn ngữ*
Thời gian dự kiến nhận phim*

$55.00

Số lượng: 

Phim bộ Trung Quốc : Bảo Liên Đăng Tiền Truyện

  • Tên tiếng Anh : Lotus Lantern Prequel 宝莲灯前传
  • Năm : 2009
  • Độ dài : 46 tập
  • Định dạng : MKV - HD 720P / 1080P
  • Ngôn Ngữ : Thuyết Minh

Diễn viên chính : Tiêu Ân Tuấn, Lưu Đào, Châu Dương, Lưu Hiểu Khánh, Lâm Tương Bình, Lưu Viên Viên, Lưu Quán Tường, Lý Hân Nhữ, Quách Trân Nghê, Tào Tuấn...

Bảo Liên Đăng Tiền Truyện

Bảo Liên Đăng Tiền Truyện

Bảo Liên Đăng Tiền Truyện

Bảo Liên Đăng Tiền Truyện

Bảo Liên Đăng Tiền Truyện

Bảo Liên Đăng Tiền Truyện

Bảo Liên Đăng Tiền Truyện

Bảo Liên Đăng Tiền Truyện

Bảo Liên Đăng Tiền Truyện

Bảo Liên Đăng Tiền Truyện

Bảo Liên Đăng Tiền Truyện

Bảo Liên Đăng Tiền Truyện

Bảo Liên Đăng Tiền Truyện

Bảo Liên Đăng Tiền Truyện

Bảo Liên Đăng Tiền Truyện

Bảo Liên Đăng Tiền Truyện

Bảo Liên Đăng Tiền Truyện

Bảo Liên Đăng Tiền Truyện

Bảo Liên Đăng Tiền Truyện

Bảo Liên Đăng Tiền Truyện

Bảo Liên Đăng Tiền Truyện

Bảo Liên Đăng Tiền Truyện

Bảo Liên Đăng Tiền Truyện

Bảo Liên Đăng Tiền Truyện

Bảo Liên Đăng Tiền Truyện

Bảo Liên Đăng Tiền Truyện

Bảo Liên Đăng Tiền Truyện

Bảo Liên Đăng Tiền Truyện

Bảo Liên Đăng Tiền Truyện