Bạn có 0 sản phẩm trong giỏ hàng

GIÁ TIỀN HỢP LÝ

Mua Phim 1 Lần, Bảo Hành Trọn Đời

BẤT CHẤP ĐỊA LÝ

Dễ Dàng Mua Phim Dù Bạn Ở Đâu

HỖ TRỢ THÀNH Ý

Cố Gắng Giải Đáp - Cố Gắng Đáp Ứng

Hoàng Tử Thiếu Lâm 1 & 2

0 reviews / Write a review
Phần 1:

Phim Singapore : Hoàng Tử Thiếu Lâm 1

Tên khác : Thiếu Lâm Tiểu Anh Hùng 1 / Chân Mệnh Tiểu Hòa Thượng - Vô Tự Thiên Thư

Tên tiếng Anh : The Royal Monk 1997 真命小和尚之无字天书

Diễn viên chính : Tào Tuấn, Trần Thiên Văn, Thuần Vu San San, Lý Cẩm Mai, Hướng Vân, Lâm Ích Thịnh, Tôn Thiệu Tân, Hà Vĩnh Phương, Châu Lợi, Lý Chí Châu, Nghiêm Bỉnh Lượng, Huỳnh Đức Cương...

Phần 2:

Phim Singapore : Hoàng Tử Thiếu Lâm 2

Tên khác : Thiếu Lâm Tiểu Anh Hùng 2 / Chân Mệnh Tiểu Hòa Thượng 2 - Thập Nhị Đồng Nhân

Tên tiếng Anh : The Return of The Royal Monk 1997 真命小和尚之十二铜人

Diễn viên chính : Tào Tuấn, Trần Thiên Văn, Hướng Vân, Lâm Ích Thịnh, Huỳnh Đức Cương, Chu Hào Vĩ, Khương Hồng, Tấn Tùng...

Chọn dạng phim*
Audio - Ngôn ngữ*
Thời gian dự kiến nhận phim*

$45.00

Số lượng: 

Phim bộ Singapore : Hoàng Tử Thiếu Lâm 1 & 2

Phần 1

 • Tên khác : Thiếu Lâm Tiểu Anh Hùng 1 / Chân Mệnh Tiểu Hòa Thượng - Vô Tự Thiên Thư
 • Tên tiếng Anh : The Royal Monk 1997 真命小和尚之无字天书
 • Năm : 1997
 • Độ dài : 23 tập
 • Định dạng : HD 720P / 1080P / 4K
 • Ngôn Ngữ : 2 track audio Lồng Tiếng và tiếng Hoa

Diễn viên chính : Tào Tuấn, Trần Thiên Văn, Thuần Vu San San, Lý Cẩm Mai, Hướng Vân, Lâm Ích Thịnh, Tôn Thiệu Tân, Hà Vĩnh Phương, Châu Lợi, Lý Chí Châu, Nghiêm Bỉnh Lượng, Huỳnh Đức Cương...

 

Phần 2

 • Tên khác : Thiếu Lâm Tiểu Anh Hùng 2 / Chân Mệnh Tiểu Hòa Thượng 2 - Thập Nhị Đồng Nhân
 • Tên tiếng Anh : The Return of The Royal Monk 1997 真命小和尚之十二铜人
 • Năm : 1997
 • Độ dài : 22 tập
 • Định dạng : HD 720P / 1080P / 4K
 • Ngôn Ngữ : 2 track audio Lồng Tiếng và tiếng Hoa

Diễn viên chính :Tào Tuấn, Trần Thiên Văn, Hướng Vân, Lâm Ích Thịnh, Huỳnh Đức Cương, Chu Hào Vĩ, Khương Hồng, Tấn Tùng...

Liên lạc và hỗ trợ: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.