Bạn có 0 sản phẩm trong giỏ hàng

GIÁ TIỀN HỢP LÝ

Mua Phim 1 Lần, Bảo Hành Trọn Đời

BẤT CHẤP ĐỊA LÝ

Dễ Dàng Mua Phim Dù Bạn Ở Đâu

HỖ TRỢ THÀNH Ý

Cố Gắng Giải Đáp - Cố Gắng Đáp Ứng

Sóng Gió Gia Tộc

0 reviews / Write a review

Phim TVB Hong Kong : Sóng Gió Gia Tộc

Tên khác : Tham Vọng

Tên tiếng Anh : Heart of Greed 溏心風暴

Diễn viên chính : Trần Hào, Lâm Phong, Huỳnh Tông Trạch, Chung Gia Hân, Dương Di, Mông Gia Tuệ, Trần Pháp Lạp, Lý Tư Kỳ, Mễ Tuyết, Quan Cúc Anh, Hạ Vũ, Nguyễn Triệu Tường, Lê Nặc Ý..

Chọn dạng phim*
Audio - ngôn ngữ*
Thời gian nhận phim*

$6.00

Số lượng: 

Phim bộ TVB : Sóng Gió Gia Tộc

  • Tên khác : Tham Vọng
  • Tên tiếng Anh : Heart of Greed 溏心風暴
  • Năm : 2007
  • Độ dài : 40 tập.
  • Định dạng : MKV HD 720P / 1080P
  • Ngôn Ngữ : Lồng Tiếng và tiếng Phổ Thông, Quảng Đông

Diễn viên chính : Trần Hào, Lâm Phong, Huỳnh Tông Trạch, Chung Gia Hân, Dương Di, Mông Gia Tuệ, Trần Pháp Lạp, Lý Tư Kỳ, Mễ Tuyết, Quan Cúc Anh, Hạ Vũ, Nguyễn Triệu Tường, Lê Nặc Ý.. 

 

Phim Bộ TVB - Sóng Gió Gia Tộc

Phim Bộ TVB - Sóng Gió Gia Tộc

Phim Bộ TVB - Sóng Gió Gia Tộc

Phim Bộ TVB - Sóng Gió Gia Tộc

Phim Bộ TVB - Sóng Gió Gia Tộc

Phim Bộ TVB - Sóng Gió Gia Tộc

Phim Bộ TVB - Sóng Gió Gia Tộc

Phim Bộ TVB - Sóng Gió Gia Tộc

Phim Bộ TVB - Sóng Gió Gia Tộc

Phim Bộ TVB - Sóng Gió Gia Tộc

Phim Bộ TVB - Sóng Gió Gia Tộc

Phim Bộ TVB - Sóng Gió Gia Tộc

Phim Bộ TVB - Sóng Gió Gia Tộc

Phim Bộ TVB - Sóng Gió Gia Tộc

Phim Bộ TVB - Sóng Gió Gia Tộc

Phim Bộ TVB - Sóng Gió Gia Tộc

Phim Bộ TVB - Sóng Gió Gia Tộc

Phim Bộ TVB - Sóng Gió Gia Tộc

Phim Bộ TVB - Sóng Gió Gia Tộc

Phim Bộ TVB - Sóng Gió Gia Tộc

Phim Bộ TVB - Sóng Gió Gia Tộc

Phim Bộ TVB - Sóng Gió Gia Tộc

Phim Bộ TVB - Sóng Gió Gia Tộc

Phim Bộ TVB - Sóng Gió Gia Tộc

Phim Bộ TVB - Sóng Gió Gia Tộc

Phim Bộ TVB - Sóng Gió Gia Tộc

Phim Bộ TVB - Sóng Gió Gia Tộc

Phim Bộ TVB - Sóng Gió Gia Tộc

Comments
Write a comment for this product!
Name
E-mail
Please write comment
Rating for product
Webseite www.webdesigner-profi.de
Liên lạc và hỗ trợ: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.